Gruppelivsforsikring

Økonomisk støtte til familien hvis den ansatte dør

Gir familien mulighet til å opprettholde levestandarden selv om den ansatte skulle falle i fra.

Slik fungerer Gruppelivsforsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling ved død- uansett årsak.

Forsikringen gjelder hele døgnet – også på fritiden.