Vilkår for bruk av elektronisk kommunikasjon

Hva er elektronisk kommunikasjon?
Vi i YOUPLUS Livsforsikring NUF kommuniserer forsikringsinformasjon med våre kunder gjennom markedets sikreste elektroniske kanaler. Vi er et moderne forsikringsselskap, og våre kunder er moderne forsikringskunder. Vi tror post i tradisjonelle postkasser, faktisk innebærer en større risiko for at personopplysninger kommer på avveie enn ved digitale forsendelser. Som følge av dette er det viktig for oss å presisere at du ved å etablere en forsikringsavtale med YOUPLUS Livsforsikring NUF godkjenner at all lovpålagt kommunikasjon fra oss som forsikringsselskap til deg som forsikringskunde, vil foregå i digitale kanaler. Vi er særdeles opptatt av at du skal kunne kommunisere med oss på en trygg og effektiv måte, og at vår kommunikasjon til deg skal være tilsvarende trygg og effektiv. Vi har på bakgrunn av dette etablert en trygg kanal for elektronisk kommunikasjon som en integrert del av våre kundesider. Fordelen for deg som kunde er at vi gjennom denne kanalen for kommunikasjon kan etablere en trygg plattform for utveksling av forsikringsrelaterte opplysninger som er sensitive for deg og omverdenen. Dette er informasjon som vil være en del av den nødvendige og lovpålagte kommunikasjonen mellom deg som forsikringskunde og oss som forsikringsselskap.

Hvordan forholder du deg til sensitive kundeopplysninger?
Noen av opplysningene som utveksles mellom YOUPLUS Livsforsikring NUF og deg som kunde vil være å betrakte som sensitive personopplysninger. Dette er da eksempelvis helsedata eller personlige opplysninger som for oss i YOUPLUS Livsforsikring NUF normalt sett er underlagt taushetsplikt.

YOUPLUS Livsforsikring NUF benytter Digipost til sikker elektronisk kommunikasjon. Du kan lese mer om Digipost her.

Hvordan kommuniserer vi når opplysningene ikke er å betrakte som sensitive?
Enkle kundeservicehenvendelser vil kunne håndteres via telefon, epost og chat. Dette er typisk det vi i forsikringsbransjen kaller «nøytral kundeinformasjon». Nøytral kundeinformasjon er som hovedsak ikke underlagt vår taushetsplikt, og er heller ikke å betrakte som personopplysning eller sensitiv for deg som kunde.

Les vår personvernerklæring for mer opplysninger om hvordan vi behandler dine personopplysninger.