Produkter - Uføreforsikring Ekstra

Hva skjer med økonomien din dersom du blir langvarig syk?

Mann+sitter+på+kai.jpeg

Uføreforsikring Ekstra

Kan du se for deg din hverdag med bare uføretrygd fra NAV? Mange opplever en betydelig nedgang i lønn, ofte en halvering, ved langvarig sykdom. Uføreforsikringen sikrer økonomien din hvis du blir syk eller utsatt for en ulykke og ikke kan jobbe mer.

Hvorfor bør du ha en uføreforsikring?

Sykdom eller ulykke kan føre til at du blir helt eller delvis ufør og må slutte å jobbe. NAV dekker på langt nær den inntekten du hadde da du jobbet, noe som ofte medfører økonomiske utfordringer.
En uføreforsikring kan ikke gjøre deg frisk, men kan gjøre hverdagen lettere.

Vi anbefaler at du kjøper en uføreforsikring som dekker din andel av gjelden.

Slik fungerer Uføreforsikring Ekstra

Vår uføreforsikring gir deg månedlige utbetalinger allerede etter 1 års sykemelding. Hvis du blir varig ufør, får du resten av forsikringssummen utbetalt i et engangsbeløp.