Klage

Klagemuligheter og angrerett

Alle kan gjøre en feil, og det hender at vi har forskjellig oppfatning av en sak. Derfor kan du klage. Hvis du mener vi har gjort feil i din sak vil vi gjerne høre fra deg.

Steg 1: Snakk med en av våre medarbeidere
Ta gjerne først en prat med en av våre medarbeidere, og forhåpentligvis kommer vi sammen frem til en løsning som du syns er rettferdig.

Steg 2: Send inn skriftlig klage til oss
Dersom vi ikke blir enige etter en prat kan du sende oss en skriftlig klage. Du kan sende klagen på følgende måter:

Postadresse:
YOUPLUS Livsforsikring NUF
Postboks 463
7404 Trondheim

E-post: post@uplus.no

NB! Dersom klagen inneholder personopplysninger ber vi deg sende din klage pr post eller via Digipost til YOUPLUS Livsforsikring NUF.

Generelle klager kan sendes pr e-post.

Vår mål er at du skal høre i fra oss innen 24 timer etter at vi har mottatt den skriftlige klagen. Du vil da få informasjon om videre saksgang.

Steg 3: Send en skriftlig klage til Finansklagenemda
Hvis du ikke er fornøyd etter at vi har behandlet klagen din, har du anledning til å få avgjørelsen prøvd av en nøytral klageinstans, i henhold til lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr 69 §20-1. Henvendelsen må i så fall rettes til Finansklagenemda.

Angrerett
Som kunde har du angrerett på personforsikringer som du har kjøpt på telefon, epost eller ved hjemmebesøk. Har du selv oppsøkt et kontor fysisk, bortfaller angreretten.

Angreretten er gyldig i 30 dager etter at du har mottatt forsikringsdokumentene.

For å benytte deg av angreretten anbefaler vi at du sender en epost til post@uplus.no. Alternativt kan du fylle ut angrerettskjemaet som du finner her og sende det til oss.

Når vi har mottatt meldingen fra deg vil vi avslutte forsikringene med virkning fra den datoen du sendte beskjeden. Bekreftelse på annullasjonen vil bli sendt til «Min side» hvor du kan logge inn med BankID. Du må betale for de dagene hvor forsikringen har vært i kraft.