Produkter - Innskuddsfritak

Sikre fortsatt sparing ved langvarig sykdom

innskuddsfritak.jpg

Innskuddsfritak

En forsikring som sikrer den ansatte fortsatt pensjonssparing ved langvarig sykdom. Denne forsikringen er obligatorisk for alle ansatte i en bedrift som har innskuddspensjon.

Slik fungerer innskuddsfritak

Hvis en ansatt blir sykemeldt må bedriften fortsette å betale innskuddspensjon til den ansatte i 12 mnd. Dersom den ansatte fremdeles er syk etter dette, overtar forsikringsselskapet innbetalingen. Innskuddsfritaket skal tilsvare størrelsen på pensjonssparingen.

Minstekravet for sykemelding er 20%. Innskuddsfritakets størrelse fastsettes etter den ansattes faktiske grad av uførhet