Produkter - Gruppelivsforsikring

Økonomisk støtte til familien hvis den ansatte dør

gruppelivsforsikring.jpg

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikringen kan bidra til at de etterlatte har råd til å betale lån og beholde boligen. Den gir familien muligheten til å opprettholde levestandarden selv om den ansatte skulle falle i fra.

En god gruppelivsforsikring gjør bedriften attraktiv ved rekruttering.

Slik fungerer Gruppelivsforsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling ved død- uansett årsak.

Forsikringen gjelder hele døgnet – også på fritiden.

Minste forsikringssum er 1 G og maks er 30 G.